Jacek Gutry, Paweł Wiśniewski - YAPA 2008 - Łódź 14-16 III 2008
www.isak.pl - J Gutry P Wisniewski 332
Zdjęcie: 2/16 - ' J Gutry P Wisniewski 332'
Pokaz slajdów:
wyłączony 5 sekund 15 sekund 30 sekund 1 minuta
Najlepsza Poezja �piewana