Anna Kloc - YAPA 2008 - Łódź 14-16 III 2008
www.isak.pl - Anna Kloc z zespolem 12
Zdjęcie: 12/13 - ' Anna Kloc z zespolem 12'
Pokaz slajdów:
wyłączony 5 sekund 15 sekund 30 sekund 1 minuta
Najlepsza Poezja �piewana