Anna Kloc - YAPA 2008 - Łódź 14-16 III 2008
www.isak.pl - Anna Kloc z zespolem 11
Zdjęcie: 11/13 - ' Anna Kloc z zespolem 11'
Pokaz slajdów:
wyłączony 5 sekund 15 sekund 30 sekund 1 minuta
Najlepsza Poezja �piewana